page_head_bg

Výstražné nálepky

  • Packaging Labels – Warning & Instruction Labels For Packaging

    Štítky na obaloch – štítky s upozornením a pokynmi na balenie

    Etikety na obaloch zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečení toho, aby sa škody na tovare počas prepravy, ako aj zranenia osôb, ktoré s tovarom manipulujú, obmedzili na minimum.Etikety na obaloch môžu slúžiť ako pripomenutie, aby ste s tovarom správne zaobchádzali a varovali pred akýmikoľvek inherentnými nebezpečenstvami v obsahu balenia.